image PELL D’ESCORÇA
FUSTA DE MAR
44 x 36 x 15,5 cm