image FUSTA DE MAR image PELL DE FUSTA
PELL D’ESCORÇA
40 x 20,5 x 11,5 cm